TARGI KSIĄŻKI

Zapraszamy Wydawnictwa do zaprezentow-
ania swojej oferty na Targach Książki
odbywających się w dniach 18 – 19 sierpnia
na Placu Przyjaciół w Sopocie. Organiza-
torzy zapewniają stoiska z podstawowym
wyposażeniem, możliwość zorganizowania
spotkań autorskich we wskazanych miejs-
cach ( klub Atelier oraz klub Spatif).